Prahu letos čekají rozsáhlé opravy tramvajových tratí a povrchů komunikací

28. 4. 2015 12:04 Praha www.prazskyzurnal.cz

Hlavní město Praha se v letošním roce dočká investic do dopravních staveb za více než 3,5 mld. Kč. Kromě dokončení výstavby Tunelového komplexu Blanka se jedná o více než 235 stavebních prací, které jsou hrazeny z rozpočtu hlavního města, státních peněz i evropských dotací.

Tramvaj u Hotelu Olšanka

Tramvaj u Hotelu Olšanka pixabay.com

„Praha se v letošním roce dočká významných dopravních investic, na které již dlouho čeká a které jednoznačně přispějí ke zkvalitnění hromadné i osobní automobilové dopravy ve městě. Určitě bych zmínil generální opravu Bělehradské ulice v celém jejím úseku, kde kromě rekonstrukce vodovodu a tramvajové tratě proběhne na závěr také výstavba nových povrchů komunikace. Jedná se o součást akce na odstranění staré hlukové zátěže, kdy se vyměňuje žulový kryt vozovky za asfalt. K výměně povrchu dojde například také v ulici Bubenská, v Kodaňské již byla zahájena,“ představuje plány Petr Dolínek (ČSSD), náměstek primátorky zodpovědný za oblast dopravy.

Stavební práce čekají také některé hlavní pražské tahy. Ve Wilsonově ulici proběhne rekonstrukce kanalizace. Patočkova a Evropská ulice se dočká rekonstrukce tramvajové tratě, stejně tak Vršovická. U zmiňovaných stavebních akcí bude zachován jeden jízdní pruh pro každý směr. Realizuje se již také oprava Nuselského mostu při zachování 2+2 jízdních pruhů v obou směrech. Běží už také akce zkapacitnění Štěrboholské radiály, jejíž součástí je rekonstrukce vozovky severní větve Jižní spojky před Lanovým mostem. Dokončena je již akce na Spořilovské, kde proběhla instalace mobilní protihlukové stěny.

„Jsem si vědom, že rekonstrukce vždy znamenají jistá omezení v dopravě, proto byly jednotlivé akce koordinovány tak, aby se vyloučil souběh prací na paralelních komunikacích, provoz v hlavním městě byl co nejméně narušen a nepříjemná dopravní omezení proběhla během prázdninových měsíců. Věřím, že přínos těchto staveb jednoznačně předčí možné komplikace a Pražané je ocení. Naším cílem je, aby o omezeních byli řidiči i cestující v MHD včas informováni,“ dodává Petr Dolínek.

Nejvyšší investici si vyžádá rekonstrukce železničního mostu na ulici Průmyslová, jejímž investorem je SŽDC. Zde se počítá s částkou 500 mil. korun. Zhruba 300 mil. korun z rozpočtu ŘSD směřuje na rekonstrukci Východní spojky, kde dojde k rozšíření komunikace o jeden jízdní pruh z důvodu pozdějšího vedení při generální opravě komunikace. Největší investici z rozpočtu Hlavního města Prahy představuje již zmíněná celková rekonstrukce Bělehradské ulice, která si v celkovém součtu vyžádá 153 mil. korun.

„Všechny plánované investice jsou realizovatelné i přes posun termínu otevření Tunelového komplexu Blanka a nepředpokládáme proto v této souvislosti další dopravní komplikace. Stejně tak není v kolizi s akcemi v Praze žádná z plánovaných uzavírek ze strany Ředitelství silnic a dálnic v okolí hlavního města,“ uzavírá Petr Dolínek.