Havlíčkovo náměstí na Žižkově se po revitalizaci otevřelo veřejnosti

28. 11. 2014 00:11 Praha www.prazskyzurnal.cz

Nejen reprezentativní, ale také komunitní a rekreační funkce by mělo mít Havlíčkovo náměstí v centrální části Žižkova, které v minulých měsících prošlo přestavbou a ve čtvrtek se slavnostně otevřelo široké veřejnosti.

Nová podoba Havlíčkova náměstí na Žižkově

Nová podoba Havlíčkova náměstí na Žižkově MČ Praha 3

„Na přestavbu náměstí se nám podařilo získat dotaci z Evropské unie, takže celá revitalizace vyšla Prahu 3 na milion korun. Věřím, že se obyvatelům městské části bude nová podoba Havlíčkova náměstí líbit a budou se sem rádi vracet,“ uvedla starostka třetí městské části Vladislava Hujová.

Projekt, podle kterého přestavba náměstí probíhala, zpracoval pro městskou část Ateliér zahradní a krajinářské architektury Sendler a v první fázi zahrnoval odstranění nekvalitních náletových dřevin a vykácení napadených stromů z plochy náměstí. Pak přišlo na řadu bourání a odstraňování stávajících konstrukcí v parku a doplnění dosavadních vstupů o dva nové. Kompletní revitalizací následně prošly všechny zelené plochy, které byly nově opatřeny automatizovaným závlahovým systémem, a také mozaikové chodníky uvnitř i vně parku.

V prostoru náměstí přibylo 24 nových stromů, převážně lip a javorů, a byly zde vysázeny rovněž okrasné keře a popínavé rostliny, které by měly v jarních a letních měsících proměnit park v zelenou kvetoucí oázu. Pobyt v prostoru náměstí pak návštěvníkům zpříjemní nezbytný mobiliář včetně 14 nově osazených laviček a dalších míst, které zvou k posezení.

Nová podoba náměstí vychází z historického principu jasné definice centrálního prostoru se sochou. Cílem úprav okolního terénu a doplnění kvalitní výsadby bylo zvýšit ekologickou a ekonomickou hodnotu náměstí, stejně jako bezpečnost a funkčnost prostranství. Snížit by se do budoucna měla také hlučnost a prašnost v oblasti.

Celkové náklady na rekonstrukci náměstí mírně přesáhly 13 mil. Kč, více než 12 mil. Kč z této částky pokryje dotace z evropských fondů, kterou žižkovská radnice získala v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.